Суровини

Петрекс Е ЕООД е специализирана в търговия на едро със суровини и материали за лаково - бояджийската промишленост.
Доставките са директни, или от складовете ни София и Русе.

Дистрибуция

Фирмата е изключителен представител и дистрибутор за България и Румъния на водещи европейски производители на суровини за производството на смоли, бои, латекси, сухи строителни смеси, PVC профили и др.

Продукти

Титанов двуокис, неорганични и органични пигменти, специални пигменти, силикони, антикорозийни добавки, мастни киселини, емулгатори, коалисценти, многофункционални пълнители, адитиви, филтри за течности, полиалкохоли, цинков прах,
пигментни пасти
Вижте продуктите »

Услуги

Технически консултации, know how, мостри, примерни рецепти с доставяните от нас суровини.
Помощ при разработване и внедрване на нови продукти.
Запитвания към специалисти и технолози, работещи в представляваните от Петрекс производители
Запитвания и контакт с нас »