ТИТАНОВ ДВУОКИС от TRONOX

Титановият двуокис (TiO2) е бял неорганичен пигмент, имащ множество приложения. При производството на бои и пластмаси се консумира над 80% от глобалното произведено количество от пигмента.

Tronox предлага голяма гама титан диоксидни пигменти. Екип от опитни специалисти работи непрестанно за подобряване на свойствата на продуктите.

Tronox е един от петте големи производителя на TiO2 със собствена технология на основата на хлоридния процес. Хлоридния процес, по който се произвеждат 100% от пигментите на Tronox, осигурява по-добра яркост и често е предпочитан от потребителите - производители на бои и пластмасови изделия.

Tronox е сред производителите с най-ниски производствени разходи в глобален мащаб, което прави продуктите особено конкурентни. Производствените мощности са разположени стратегически по света, така че да достигат лесно до ключовите пазари.

Предлагани типове TiO2

CR-826
TRONOX® CR-826 - многофункционален пигмент, обработен с алуминий и силика. Подходящ за бои, пластмаси, гума.

CR-828
TRONOX® CR-828 е обработен с цирконий и алуминий, подходящ за употреба в производството на бои, хартия и мастила.

CR-8300
TRONOX® CR-8300 подходящ за употреба при PVC и полиолефини.

CR-470
TRONOX® CR-8300 за мастербатчи.