Пигментни пасти
Protec Systempasten GmbH

Protec Systempasten GmbH е доставчик на пигментни пасти и технологии за тиниращи системи. Клиентите получават уникални технически решения както за промишлено тониране (in-plant tinting), така и за системи за смесване на цветове, работещи в точката на продажба (point-of-sale tinting).

Предлагат се решения, които са подходящи за водни системи, за системи на база органичен разтворител, както и универсални такива, работещи и в двата вида системи

На базата на натрупания опит в своята област, Protec Systempasten GmbH предлага цялостна услуга, включваща избор на уникален за дадения клиент набор пигментни пасти, разработване на формули за тониране и евентуално конвертиране и обслужване на тониращи машини.

Продукти

  • PROTEC KIT SYSTEM
  • DecoTint PREMIUM HP
  • PREMIUM HP - Update 2013
  • DecoTint PREMIUM W
  • DecoTint PREMIUM S
  • DecoTint PREMIUM I
  • DecoAdd IR+
  • DecoAdd WP+

Подробности за продуктите на сайта на Protec Systempasten