Антикорозийна защита
Цинков Фосфат (ZnPo4)

Цинковият Фосфат е бял, нетоксичен антикорозиен пигмент, широко използван в лаково бояджийската промишленост, главно в индустриални покрития на базата на различни свързващи вещества - епоксиди, хлор-каучук, алкидни и акрилни смоли и др.

this is a classified dangerous goood. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. ADR 9 – UN 3077, III
Класифициран продукт. Субстанция, опасна за околната среда, твърдо агрегатно състояние. N.O.S. ADR 9 – UN 3077, III

TDS | MSDS