Хромово жълто (PY.34) и молибдат оранж (PR.104)
Пигменти за професионална употреба


Пигментите хромово жълто (PY.34) и молибдат оранж (PR.104) могат да се употребяват само за индустриални и професионални цели.Не могат да се използват за:

  • - Декоративни бои
  • - Продукти за деца, вкл. играчки, бои за рисуване, аксесоари, съоръжения
  • - Mастила за крайни потребители
  • - Храни и опаковки за храни
  • - Лекарства и медицинско оборудване
  • - Керамика и стъкларски изделия
  • - Козметика и татуировки