Bag & Cartridge Filtration
Eaton

Популярни решения при филтрирането на течности са ръкавни филтри и патронни филтри.

Ръкавните филтри са сред решенията, изискващи най-малка инвестиция и обикновено са толерантни спрямо условията на различни технологични процеси. Това ги прави предпочитан избор в множество случаи.

Патронните филтри са логичен избор в технологични процеси с с променливи скорости на потоците, където се търси субмикронно улавяне - напр. хранително-вкусова и пивоварна индустрия, химикали, бои, филтруване на киселини и основи.

Филтриране с патронни филтри е ефективен избор и във фармацефтичната индустрия и приложения за обработка на ултра-чиста вода.

Внимателния избор на система за филтриране на течности осигурява множество предимства: минимизиране на престоите в технологичния процес, намаляване и елиминиране на разходи за изхвърляне на отпадъци, намаляване на експозицията на персонала, намалено време за поддръжка, подобрено качество на продукцията.