АДИТИВИ/ДОБАВКИ ЗА БОИ И ЛАКОВЕ
MÜNZING Group

MÜNZING е фирма, специализирана в производството на адитиви с централа в Абщат, Германия. Фирмата е представена в над 40 държави. Технологичното развитие е основна движеща сила, обезпечавано от опитен екип разработващи и технически специалисти в Европа, Америка и Азия. Заводите в Германя, САЩ и Китай са с голям капацитет, покриващи нуждите на глобалната база от клиенти. MÜNZING работи заедно с клиентите си за подобряване на продуктите и производствата им, предлагайки голяма гама добавки - антипенители, диспергатори, реологични добавки, емулгатори, добавки за разливност и омокряне, микронизирани и стабилизирани вакси и дисперсии на вакси.

Типове добавки

Видове адитиви, предлагани от Munzing Chemie